2018-08-27 12:35

Insiktsfulla artiklar om cyberattacker på energisektorn

Energisäkerhetsportalen vill tipsa om en artikelserie från informations- och analysföretaget S&P Global, som på ett insiktsfullt vis tar upp frågorna om cyberattacker mot energisektorn och aktörerna bakom dessa attacker. Artiklarna är på engelska, men lättlästa, och går på ett pedagogiskt sätt igenom ämnet. En slutsats som kan dras av innehållet i dessa artiklar är betydelsen av en väl utformad zonmodell, då särskilt vad gäller separation mellan de olika zonerna. Vi kommer från energisäkerhetsportalens sida under hösten att följa upp med inlägg som tar upp zonmodellers utformning, svårigheter och möjligheter.

 

Länkar till artiklarna:

Artikel nummer 1:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/071918-feature-energy-industry-faces-unprecedented-cyber-threats-almost-daily

 

Artikel nummer 2:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/072718-feature-with-cyberattacks-inevitable-energy-sector-focuses-on-response

 

Artikel nummer 3:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/080318-cyber-hygiene-reducing-human-error-key-part-of-fight-against-digital-attacks