2018-09-17 09:37

Krypterade bärbara datorer, inte så säkra som man tror.

I ett uppmärksammat blogginlägg på F-secure Blog uppmärksammas att en äldre typ av attack, cold boot attack som togs fram av ett team av forskare 2008 fortfarande kan användas för att kompromettera bärbara datorer med kryptering. Experter på F-secure har upptäckt hur man fortfarande kan utnyttja cold boot attack i kombination med andra åtgärder för att få tillgång till krypteringsnycklar och på det sättet forcera den förmodat skyddade datorn. I artikeln ges även råd om hur man ska agera för att motverka risken att denna typ av attack kan genomföras. 

Länk till blogginlägget på F-secure:

https://blog.f-secure.com/cold-boot-attacks/ 

Länk till artikel på threatpost:

https://threatpost.com/researchers-heat-up-cold-boot-attack-that-works-on-all-laptops/137466/?utm_source=The+Security+Ledger&utm_campaign=bca47d0955-DAILY_LEDGER_RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_419b22db44-bca47d0955-431313945&mc_cid=bca47d0955&mc_eid=d39c3889a5

 Länk till beskrivning av Cold boot attack 2008:

https://www.usenix.org/legacy/event/sec08/tech/full_papers/halderman/halderman.pdf