2018-09-20 11:00

Flera nya sårbarheter i Apples produkter

Flera sårbarheter har upptäckts i Apples support för iOS, Safari, watchOS, tvOS och iOS. Den mest allvarliga av dessa sårbarheter kan möjliggöra exekvering av godtycklig kod.  

Läs mer i följande artiklar.

Artikel från CIS

https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-apple-products-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2018-102/ 

Artikel från Security tracker

https://securitytracker.com/id/1041661

Senaste versioner och säkerhetsuppdateringar från Apple

https://support.apple.com/sv-se/HT201222