2018-11-19 16:40

Stora konfidentialitetsrisker med användandet av Office och molntjänster

På senare tid har flera grupper och experter inom Europa påtalat risker kopplade till användandet av dels Office 365 och dels molntjänster, då särskilt sådana som faller under den amerikanska lagstiftningen Cloud act. I dagsläget finns det bland företag och myndigheter en iver att förlägga mer och mer av sin IT i tjänste- och molnlösningar av olika slag. Detta sker inte sällan utan att risker analyserats på ett adekvat sätt och medför då ofta stora risker kopplade till konfidentialitet. I det här nyhetsinlägget uppmärksammar vi såväl problematiken med molnlösningar som det faktum att Office program som Word, Excel, PowerPoint och Outlook systematiskt och i stor skala skickar in data om individers användande av dessa program. Vad gäller molnlagring så har eSam, som är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige, publicerat en artikel om risker med molntjänster kopplat mot offentlig sektor. I skenet av kommande säkerhetsskyddslagstiftning så torde den vara tillämplig även för andra verksamhetsutövare än offentlig sektor. Huvudartikel, checklista och rättsligt uttalande om röjande och molntjänster återfinns bland länkarna nedan.

Nedan återfinns länkar som belyser ämnet ytterligare.

Office problematiken:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710433/microsoft-spionerar-office-365

https://www.zdnet.com/article/dutch-government-report-says-microsoft-office-telemetry-collection-breaks-gdpr/

Molnlagring och Cloud act:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.710293/

http://www.dagensjuridik.se/2018/05/och-efter-gdpr-kommer-cloud-act-se-till-att-ha-kontroll-over-era-molntjanster

https://en.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act

eSam om molnlagring:

http://esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-11-12-esam-ser-risker-med-molntjanster-i-offentlig-sektor.html

http://esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714c0c7a/1542007824143/eSam%20-%20Ra%CC%88ttsligt%20uttalande%20om%20ro%CC%88jande%20och%20molntj%C3%A4nster.pdf

http://esamverka.se/download/18.290a0225166bfafb714c0f1e/1542008743030/Checklista%20om%20molntj%C3%A4nster_20181031%20(002).pdf