2019-01-24 12:41

MUST chef varnar för IT-hot mot Sverige och elnätet

MUST chef Gunnar Karlson anger i en intervju med TT att Svenska företag har varit för naiva inför främmande makts industrispionage. Han varnar vidare för storskaliga cyberattacker mot elnätet. Två statsaktörer som pekas ut är Ryssland och Kina. Han tar som exempel upp cyberattacken mot Ukrainas elnät 2016, som vi skrivit om tidigare här på Energisäkerhetsportalen. Med nu dryga två månader kvar till dess den nya säkerhetsskyddslagstiftningen träder i kraft kan denna artikel tjäna som en väckarklocka vad gäller bedömningar av hotbilder mot elbranschens verksamheter och därtill kopplade åtgärder inom säkerhetsskyddsområdet.

 

Läs artikeln här:

http://tt.omni.se/mustchef-it-hotet-mot-sverige-ar-allvarligt/a/3jaw4M