2019-01-28 10:36

Säpochefen varnar och informerar angående säkerheten hos myndigheter och företag

I flera artiklar har säpochefen Klas Friberg den senaste tiden gått ut med information och varningar om det bristande säkerhetsläget hos svenska verksamhetsutövare som hanterar skyddsvärd information samt om det alltjämt befintliga och rent av ökande hotet mot sådana verksamhetsutövare. Säpochefen uppmanar myndigheter och företag att satsa på ökad säkerhet och betonar att säkerhet måste få kosta pengar.

 Vidare konstaterar säpochefen att den första april kommer den nya säkerhetsskyddslagstiftningar att träda i kraft. Det konstateras att vissa har börjat arbeta för att leva upp till kraven men ”att det återstår väldigt mycket arbete att göra både när det gäller myndigheter och företag”.

 Säpochefen nämner även i en artikel att statliga aktörer är beredda att begå mord ”och han utesluter inte att det kan ske även här”. Härvid pekar säpochefen på att det finns en hänsynslöshet hos aktörer som verkar. Han säger vidare att ”Vi har varit naiva i Sverige. Vi brukar prata om att vi har ett gap, där digitaliseringen har ökat kraftigt men säkerheten kring digitaliseringsvågen inte har följt med. Det gapet måste täckas”. 

Läs artiklarna nedan:

Gapet mellan hot och säkerhet växer

http://www.dagensjuridik.se/2019/01/gapet-mellan-hot-och-sakerhet-vaxer-sapo-varnar-bade-myndigheter-och-foretag

Satsa på ökad säkerhet

https://www.svd.se/sapo-sakerhet-maste-fa-kosta/i/utvalt/om/klas-friberg 

Statliga aktörer redo begå mord

https://www.svd.se/sapochefen-statliga-agenter-redo-bega-mord/i/utvalt/om/klas-friberg