2019-02-07 11:24

Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs för svenska elsektorn

Svenska kraftnät fortsätter sin satsning för att höja och sprida kompetensen när det gäller vikten av IT-säkerhet för att erhålla en robustare svensk elförsörjning. Under våren 2019 ges två tillfällen att delta på IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn. Se vidare utbildningsbeskrivningen som är länkad nedan för ytterligare information. Datum och länkar för registrering återfinns nedan.

Utbildningsbeskrivning IT- och cybersäkerhet för svenska elsektorn

IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn, v.11, 11-13 mars 2019:

https://svk-cybersecurity-ics-v11-2019.eventbrite.com 

IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn, v.21, 20-22 maj 2019:

https://svk-cybersecurity-ics-v21-2019.eventbrite.com

Notera att anmälan sker via Eventbrite (se länkar ovan) antalet platser är begränsat.