2019-03-18 08:17

SÄPO:s årsbok 2018 nu tillgänglig

Nu har Säkerhetspolisen släppt sin årsbok för 2018. Årsboken är som vanligt omfattande och innehåller inte minst ett längre stycke om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta stycke är mycket viktigt för verksamhetsutövare i elbranschen. Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd, säger om den nya säkerhetsskyddslagen.

– Den kommer att ha stor påverkan på samhället. Också de som tidigare inte har berörts har all anledning att fundera på vad den nya lagen innebär för dem.

Vidare så finns det hos Säkerhetspolisen redan ett antal färdiga artiklar som bygger på innehållet i årsboken. De artiklar som vi länkar till i denna artikel är:

  • Bredare hotbild präglade 2018
  • Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot
  • Långsiktigt hot mot demokratin
  • Ökat behov av säkerhetsskydd

Vidare så länkar vi till en artikel i Ny teknik som tar upp frågan om spioneri genom köp i svensk kritisk infrastruktur, även denna bygger på information från årsboken.

SÄPOs årsrapport

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.6af3d1c916687131f1fae5/1552543607309/Arsbok-2018.pdf

Bredare hotbild präglade 2018

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-14-bredare-hotbild-praglade-2018.html

Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-14-underrattelsehotet-mot-sverige-ar-ett-sakerhetshot.html

Långsiktigt hot mot demokratin

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-14-langsiktigt-hot-mot-demokratin.html

Ökat behov av säkerhetsskydd

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-03-14-okat-behov-av-sakerhetsskydd.html

Artikel i Ny teknik; Rysk-kinesiskt spioneri genom köp i svensk infrastruktur

https://www.nyteknik.se/sakerhet/sapo-rysk-kinesiskt-spioneri-genom-kop-i-svensk-infrastruktur-6951593