2019-04-12 10:09

MSB informerar

MSB följer upp med ytterligare en mötesplats för diskussioner om reservkraftfrågor. Vi lyfter upp aktuella frågor om reservkraft både som dieselgeneratorer, andra produktionsanläggningar, drivmedelsfrågor etc. Ett önskemål från tidigare temadagar är behovet av att dela olika erfarenheter, med fokus på när ”om” var med. 

Har du speciella frågor eller erfarenheter du vill lyfta eller delge, så meddela gärna Jan-Olof Olsson på MSB jan-olof.olsson@msb.se.

Anmälan och mer info finns på

https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Reservkraftdag-2019/