2019-04-12 10:14

Svenska kraftnät informerar

Svenska kraftnät har i dagarna publicerat en utförlig artikel om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen. Artikeln beskriver pågående och kommande verksamhet inom området och innehåller ett flertal nyttiga direktlänkar till specifika delar i lagstiftningen.

Läs artikeln här:

https://www.svk.se/aktorsportalen/sakerhetsskydd/ny-sakerhetsskyddslagstiftning/