2019-04-29 13:43

Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs för svenska elsektorn v.21, 20-22 maj 2019

På grund av sena återbud finns nu 3 platser tillgängliga på Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs för svenska elsektorn v.21, 20-22 maj 2019. Se vidare utbildningsbeskrivningen som är länkad nedan för ytterligare information. Länk för registrering återfinns nedan.

Utbildningsbeskrivning IT- och cybersäkerhet för svenska elsektorn 

Registrering IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn, v.21, 20-22 maj 2019:

https://svk-cybersecurity-ics-v21-2019.eventbrite.com