2019-05-16 12:39

Säpo varnar för ryska och kinesiska investerare

I den här artikeln uppmärksammar vi säpochefen Klas Fribergs varning, främst för kinesisk utrustning i svenska 5G-nät men även en mer generell varning om att både myndigheter och företag i sammanhanget är naiva inför den här typen av hot mot Sverige. Den första länken nedan är till den senaste artikeln som främst handlar om 5G-nätet. Den andra är till en tidigare publicerad artikel där säpochefen, och kontraspionagechefen Daniel Stenling, varnar för hur Ryssland och Kina försöker komma åt känsliga uppgifter för spioneri mot Sverige.

 

Länk till artikel i Svd om bland annat 5G-nätet:

https://www.svd.se/sapo-varnar-for-kinesiska-och-ryska-pengar/i/senaste

 

Länk till artikel i Aftonbladet om uppköp i kritisk infrastruktur:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1one9/sapo-rysk-kinesiskt-spioneri-genom-uppkop