2019-06-18 10:29

Säkerhetspolisens nya vägledningar

Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen nu ut vägledningar som är tänkta att fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Vägledningarna i serien är sex till antalet varav fem nu har publicerats på säkerhetspolisens hemsida. I serien ingår följande:

  • Introduktion till Säkerhetsskydd
  • Säkerhetsskyddsanalys
  • Informationssäkerhet 
  • Fysisk säkerhet
  • Personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddad upphandling

Vägledningarna är pedagogiskt utformade, lättfattliga och grundläggande. I flera fall, bland annat i vägledning i säkerhetsskydd för fysisk säkerhet, så är vägledningarna kompletterade med exempel av olika slag, inte sällan med grafiska inslag. I vägledningarna förekommer även tipsrutor som understryker särskilt viktiga saker. Vidare finns det en spårbarhet till säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2 under de flesta rubriker och underrubriker i vägledningarna vilket underlättar tolkningsfrågor i säkerhetsskyddsarbetet. Processer som beskrivs i vägledningarna åskådliggörs ofta med flödesscheman för den beskrivna processen för att öka förståelsen.

Nedan återfinns länkar för att ladda ned säkerhetspolisens vägledningar. 

 

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c673/1560952186689/Vagledning-Informationssakerhet.pdf

Länk till samlingssidan där vägledningarna finns för nedladdning:
https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-06-17-vagledningar-inom-sakerhetsskydd.html

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Introduktion till säkerhetsskydd: https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64d/1560777315837/Vagledning-Introduktion-till-sakerhetsskydd.pdf 

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Säkerhetsskyddsanalys:
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c650/1560777315922/Vagledning-Sakerhetsskyddsanalys.pdf

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Fysisk säkerhet:
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64c/1560777315807/Vagledning-Fysisk-sakerhet.pdf

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Personalsäkerhet:
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64e/1560777315871/Vagledning-Personalsakerhet.pdf

Direktlänk till Vägledning i säkerhetsskydd – Säkerhetsskyddad upphandling:
https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64f/1560777315900/Vagledning-Sakerhetsskyddad-upphandling.pdf