2019-06-19 09:54

Säkerhetspolisens hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet

Som en del av de publikationer som säkerhetspolisen tillhandahåller för att stödja verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet i sitt säkerhetsskyddsarbete finns nu en hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet tillgänglig. På nedladdningssidan beskriver säkerhetspolisen hur hotbilden är uppbyggd och sammansatt samt vilken tidshorisont den avser. Hotbilden är generellt utformad och består i huvudsak av beskrivning av aktörer, deras avsikt och förmåga. Dokumentet är kort, hotbilden är beskriven på tre sidor, men pekar ändå ut de antagonister som är dimensionerande för säkerhetsskyddsarbetet.

 

Länk till nedladdningssidan:

https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsanalys/hotbild-och-dimensionerande-hotbeskrivning.html

 

Direktlänk till Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet Juni 2019:

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c64a/1560776860929/Hotbild-mot-sakerhetskanslig-verksamhet-juni-2019.pdf