2019-07-05 08:11

Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs för svenska elsektorn v.47, må-on 18-20 nov 2019.

Svenska kraftnät fortsätter sin satsning för att höja och sprida kompetensen när det gäller vikten av IT-säkerhet för att erhålla en robustare svensk elförsörjning. Länk till anmälan nedan.

https://svk-cybersecurity-ics-v47-2019.eventbrite.com