2019-07-16 11:29

Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd är nu publicerade

Nu är Svenska kraftnäts föreskrifter om säkerhetsskydd (SvkFS 2019:1) beslutade och dessa träder i kraft den 1 aug 2019. Föreskrifterna omfattar elföretag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och dessa är styrande för elföretagens säkerhetsarbete.

Länk till SvkFS 2019:1
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/foreskrifter/svkfs-20191-sakerhetsskydd.pdf