2019-09-17 08:17

Mer information om Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act)

Efter det att eSam, som är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL, publicerade sin rapport om risker med molntjänster i offentlig sektor så har ett antal olika inlägg i debatten förringat betydelsen av Cloud act eller rent av påstått att den lätt kan motverkas med exempelvis kryptografiska funktioner. Det finns flera experter som har vänt sig mot dessa påståenden och i ett par artiklar sakligt förklarat varför detta fortsatt är ett problem för svenska verksamhetsutövare. Nedan återfinns länkar till det senaste inlägget i debatten följt av ett tidigare inlägg som bemöter vissa påståenden om att kryptering skulle vara ett verkningsfullt sätt att bemöta problemen med Cloud act. Sist återfinns som repetition eSam:s rapport om risker med molntjänster i offentlig sektor.

 

Länk till inlägg om Cloud act 14 september:

https://www.linkedin.com/pulse/felaktig-tolkning-av-clarifying-lawful-overseas-use-data-andr%25C3%25A9-catry/?fbclid=IwAR3wtUzK2IcJtYTVNyeKiYVDE9jJfFv-1akHAy6g6xIjwwVbQ31UWhcDo8g

 

Länk till tidigare inlägg angående kryptering:

https://www.linkedin.com/pulse/risken-med-utl%C3%A4ndska-molntj%C3%A4nster-%C3%A4r-komplex-kryptering-andr%C3%A9-catry/

 

Länk till eSam:s sida där en sammanfattning och tillämpliga rapporter finns samlade längst ned på sidan:

http://www.esamverka.se/nyheter/nyheter/2018-11-12-esam-ser-risker-med-molntjanster-i-offentlig-sektor.html

Arkiv