2019-12-02 09:04

Ett trovärdigt totalförsvar

Kungliga krigsvetenskapsakademien initierade 2015 projektet Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, KV21, som i studieform under drygt tre år analyserat det svenska totalförsvaret, dess läge och krav. Publikationen Ett trovärdigt totalförsvar, som utgavs 2018, tar ett helhetsgrepp om problematiken och belyser även de civila delarna, bland annat elförsörjningen och de sårbarheter som där finns. Läsaren ges en helhetsbild av Sveriges situation totalförsvarsmässigt, inklusive de civila delarna, kopplat till det säkerhetspolitiska läget och hotbilden.

Publikationen kan vara användbar för elföretag främst för att skapa förståelse för hotbilden och hur störningar och avbrott i elförsörjningen kan påverka andra delar av samhället och totalförsvaret.

Publikationen är omfattande och det finns mycket information i den som kan användas när hotbilden ska analyseras och även detaljerade slutsatser som kan ligga till grund för konsekvensbedömningar, exempelvis inom ramen för en säkerhetsskyddsanalys. Publikationen utgörs av 348 sidor men läsningen underlättas av ett föredömligt och utförligt index som gör slagningar i dokumentet tämligen enkla. Där finns även detaljerade hänvisningar till referenser och annan intressant och upplysande läsning i detta och relaterade ämnen.

Publikationen finns på Kungliga krigsvetenskapsakademiens bookstore och är kostnadsfri. Man måste dock ange sina uppgifter för att kunna ladda ned den från bookstore.

Länk till publikationen på KKRVA webbplats:

https://kkrva.se/bookstore/produkt/ett-trovardigt-totalforsvar/

Arkiv