2019-12-04 08:46

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten

Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten gäller för en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Om man som verksamhetsutövare har genomfört en säkerhetsskyddsanalys enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och konstaterat att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter så är denna föreskrift tillämplig.

Länk till föreskriften:

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2019-09.pdf

Arkiv