2020-01-14 09:35

Vikten av en bra säkerhetsprövning - ”Falsk officer”

I samband med att den nya säkerhetsskyddslagstiftningen trädde i kraft den 1a april 2019 så ökade ansvaret för verksamhetsutövare, exempelvis elföretag, att själva ta ansvar för SUA, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal samt säkerhetsprövning av personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet eller får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsprövning är en viktig del av säkerhetsarbetet och en vanlig missuppfattning är att den i princip endast utgörs av en registerkontroll som sker hos säkerhetspolisen. Säkerhetsprövningen omfattar dock mycket mer än bara registerkontrollen vilket händelser som på senare tid framkommit ytterligare understryker.

I säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd Personalsäkerhet framgår bland annat följande.

”Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i säkerhetskänslig verksamhet.”

”Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas i säkerhetsskyddslagen, om personen är pålitlig från säkerhetssynpunkt, samt utreda eventuella sårbarheter i säkerhetshänseende.”

”Vid säkerhetsprövningen ska en helhetsbedömning göras. Utredningen ska omfatta säkerhetsprövningsintervju, inhämtning och bedömning av betyg, intyg, referenser och övriga uppgifter som är av relevans. Meritförteckning, personligt brev eller övriga intyg är inte bara dokumentation av den sökandes kunskap utan ger också en bild av personens levnadsbakgrund. Betyg och intyg kan kontrolleras mot högskolor, universitet och arbetsgivare eller uppdragsgivare.”

Att det inte sällan brister i utförandet av denna del av säkerhetsprövningen vittnar de uppgifter som i närtid framkommit om en ”falsk” officer som jobbade i åratal i Försvarsmakten. Han uppges bland annat ha jobbat vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten med hemliga uppgifter. Tidigare hade mannen dessutom en känslig befattning inom Kustbevakningen där det uppdagades att det fanns tveksamheter i hans vandel vilket också påpekades av Kustbevakningen i en säkerhetsrapport från januari 2019. Detta till trots verkade alltså mannen i Försvarsmakten.

Nedan följer länkar till ett antal artiklar som beskriver det anmärkningsvärda ärendet. Händelserna i sig visar på att behovet av en väl fungerande process för säkerhetsprövning är nödvändig när man är verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet. Erfarenheten visar att inte sällan tas det för lätt på den delen av säkerhetsprövningen som utgörs av intervju och kontroll av referenser. Detta är en krävande del av processen och bör överlåtas på utövare som har erfarenhet av sådan verksamhet. Vissa artiklar återfinns bakom betalvägg.

Artikelserie i DN
https://www.dn.se/om/dn-granskar-den-falske-officeren/

Sveriges radio
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7383433

SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/falsk-officer-ljog-sig-till-toppjobb-i-20-ar

Hufvudstadsbladet
https://www.hbl.fi/artikel/svenska-forsvarsmakten-missade-larm-om-falsk-officer/#

Arkiv