2020-01-21 09:54

Betydelsen av skyddsobjekt

I elbranschen har möjligheten att göra vissa anläggningar till skyddsobjekt traditionellt betraktats som en administrativt betungande väg att höja skyddsnivån för en anläggning. Även det rättsliga skyddet har ifrågasatts då personer som trotsat regelverket, till exempel genom att göra intrång på ett skyddsobjekt, inte har fått sådan påföljd att det betraktats som ett riktigt verkningsfullt sätt att skydda en anläggning.

 

En färsk dom ger dock vissa indikationer på att detta läge håller på att förändras. En man från Göteborg döms till ett års fängelse för att under flera års tid ha kartlagt militära skyddsobjekt runt om i landet.

– Det här är ett helt unikt ärende och en helt unik dom, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Enligt honom finns det fler personer i Sverige som samlat in känsligt material i än större omfattning än i det här fallet. Han uppger att man kommer att fortsätta åtala personer som samlat på sig material av den här typen.

 

För elföretag är detta en bra nyhet då det ger förnyat hopp kring att skyddet för anläggning som utgör, eller borde utgöra, skyddsobjekt förstärks framöver. Det kan till exempel gälla större nät- och fördelningsstationer.

 

Läs mer i artiklarna nedan.

 

Artikel i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OpBnkV/kartlade-skyddsobjekt--unik-dom-gav-fangelse

 

Artikel på SVT Nyheter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborgare-kartlade-militara-skyddsobjekt-doms

 

Artikel på Sveriges radio

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7385244

 

Artikel hos Säkerhetspolisen

https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2020-01-15-man-domd-for-att-ha-inhamtat-och-spridit-information-om-skyddsobjekt.html

Arkiv