2020-02-19 14:20

Svenska kraftnäts IT- och cybersäkerhetskurs för svenska elsektorn April 2020

Svenska kraftnät fortsätter sin satsning för att höja och sprida kompetensen när det gäller vikten av IT-säkerhet för att erhålla en robustare svensk elförsörjning. Det första tillfället att gå kursen är 15 – 17 april 2020. Länk för beskrivning och registrering återfinns nedan.

IT- och cybersäkerhetskurs för elsektorn 15 – 17 april 2020
https://www.eventbrite.com/e/it-och-cybersakerhetskurs-for-elsektorn-v16-15-17-april-2020-registrering-84062899395

Arkiv