2020-02-26 08:08

Ransomware fortsätter utgöra ett allvarligt hot

Trots stora erfarenheter globalt sett så fortsätter ransomware att med framgång skörda offer inom olika branscher och tillämpningar. Under de senaste åren har ett antal uppmärksammade fall ägt rum där kommunala statsförvaltningar i USA har låsts ute från sitt data och trenden för ransomware visar inte på någon direkt minskning. Det är snarare så att de som ligger bakom ransomware breddar sin målgrupp vilket bland annat kan åskådliggöras med den första länkade artikeln nedan som beskriver ett ransomware angrepp på en naturgasanläggning i USA. Attacken fick Department of Homeland Security's Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) att gå ut med en bred varning till industriella företag inom kritisk infrastruktur. Nedan länkar vi först till ett par artiklar om angreppet på naturgasanläggningen, därefter till ett par mera generella artiklar om problematiken med ransomware och slutligen till en enklare (eng.)best practice riktlinje för säkerhet i små och medelstora organisationer.

Angreppet på naturgasanläggningen.

https://thehackernews.com/2020/02/critical-infrastructure-ransomware-attack.html?m=1

https://www.zdnet.com/article/dhs-says-ransomware-hit-us-gas-pipeline-operator/

Artiklar om problematiken med ransomware.

https://www.nytimes.com/2020/02/09/technology/ransomware-attacks.html

https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/dokumentation/newsletter/sicherheitsrisiko-durch-ransomware.html

Information security checklist (små och medelstora organisationer), på nedladdningssidan finns även andra intressanta riktlinjer.

https://www.melani.admin.ch/melani/en/home/dokumentation/checklists-and-instructions/merkblatt-it-sicherheit-fuer-kmus.html

Arkiv