2020-03-03 12:42

Årsrapport från Estonian Foreign Intelligence Service

Denna årsrapport från Estonian Foreign Intelligence Service är en omfattande rapport som detaljerat beskriver säkerhetsläget i och kring Estland, övriga Europa och världen i övrigt. Vi får ta del av de estniska bedömningarna av olika påverkansoperationer och hur de har ägt rum med ingående beskrivningar av hur, och av vem, de utförts samt mot vilka de har riktats. Den estniska rapporten är fokuserad på Ryssland men innehåller även en ingående beskrivning av Kinas roll i det globala säkerhetsläget.

Rapporten är detaljerad på en nivå som vi annars inte är vana vid och som, om den skulle ha tagits fram i Sverige, förmodligen skulle omfattas av sekretess. Den innehåller bland annat namn på olika nyckelpersoner, detaljer om olika vapensystem och säkerhetspolitisk samverkan, påverkan och hur påtryckningar av olika slag har ägt rum. Exempelvis beskriver rapporten de estniska bedömningarna av hur FSB genomförde en operation för att misskreditera en känd politiker i Moldavien som då aktivt arbetade för att integrera Moldavien i den Europeiska gemenskapen i strid med ryska intressen. Rapporten som helhet är en mycket intressant läsning för alla som jobbar med säkerhet och hotbilder.

Läs hela rapporten här.

rapport-2020-en_Estonia

Arkiv