2020-04-03 12:28

Nya hotbedömningar

Den svenska elsektorn berörs av de cyberhot som både Säpo och FRA lyfter fram. Den genomgripande digitaliseringen handlar bland annat om femte generationens mobilkommunikation (5G), artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT). Digitaliseringen i kombination med fortsatt stora brister i IT-säkerheten innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Cyberattacker utförda av kvalificerade statliga och statsunderstödda angripare fortsätter att öka i omfattning och sofistikeringsgrad. Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följder i Sverige.

Under det senaste året har Säkerhetspolisen uppmärksammat ett ökat intresse från främmande makt för personer i Sverige som har personlig nära anknytning till andra länder, bland annat anställda i säkerhetskänslig verksamhet. Kennet Alexandersson, senior analytiker på Säkerhetspolisen, säger att Säkerhetspolisen uppskattar att den information och kunskap som olovligen inhämtas kan värderas till miljardbelopp. Han fortsätter: ”Men en del av den information som främmande makt försöker inhämta går inte att värdera. Det är information som är avgörande för att Sverige som land ska fungera och som främmande makt kan komma att använda i framtiden.” Det kan bland annat vara information om Sveriges elförsörjning. 

De statliga aktörer som myndigheterna nämner vid namn är som tidigare Ryssland och Kina. En förändring är att Kina nu bedöms öppet försöka påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Elsektorn kan beröras av de kinesiska investeringarna i Europa som har ökat kraftigt, inte minst i högteknologiska sektorer. Kinesiska företag är till exempel delägare i elproduktionsanläggningar och nationella transmissionsnätsoperatörer i Europa. Kinas syfte är att genom investeringarna öka landets tillväxt och inflytande internationellt. Hotet om underrättelseinhämtning samt stöld av teknologi, forskning och utveckling kan ses i förhållande till Kinas höjd tonläge gentemot Sverige.

För elsektorn är ett relevant hot att Ryssland kombinerar icke-militära och militära medel för att uppnå ett bestämt mål (s.k. icke-linjära krigföring/gråzon). Bland annat kan cyberattacker, påverkansoperationer, strategiska uppköp av företag och traditionella underrättelseaktiviteter förekomma.

I årsrapporterna tas också hot i samband med upphandlingar och outsourcing upp. Det ges exempel på hur främmande makts värvningsförsök och kartläggningar går till.

Rapporterna får du via länkarna här:

Säkerhetspolisens årsbok 2019 samt pressträff om den

https://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/om-sakerhetspolisen/sakerhetspolisen-2019.html

Försvarets radioanstalts årsrapport 2019

https://www.fra.se/download/18.6cf5edb9170382a0ad51c/1581950150002/FRA-arsrapport-2019.pdf 

Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens årsöversikt 2019

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/rapporter/must-arsoversikt-2019.pdf

Arkiv