2020-04-16 09:03

Nationellt centrum för terrorhotbedömning - helårsbedömning för 2020

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen på kort och lång sikt.

Informationen i helårsbedömningen är en god orientering om terrorhotet i och mot Sverige för alla som arbetar med säkerhet, så även inom energiförsörjningen.

Länk till 2020 års helårsbedömning:

https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.a5cd4be16dfd84e1716fe/1586333459233/NCT-Helarsbedomning-2020.pdf

Länk till NCT:s hemsida där även tidigare helårsbedömningar finns tillgängliga:

https://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nationellt-centrum-for-terrorhotbedomning.html

 

Arkiv