2021-06-16 09:17

Energisäkerhetsportalen avvecklas

Första inlägget på Energisäkerhetsportalen publicerades den 3 april 2014. Avsikten var att skapa en plattform för att tillgängliggöra styrande dokument, stöd och verktyg samt för att sprida information om aktuella händelser och nyheter. Energisäkerhetsportalen har fyllt sitt syfte, och varit en uppskattat plats för information och stöd. Nu har dock Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Energiföretagen i Sverige gemensamt beslutat att avveckla portalen. Det finns även fortsatt ett stort behov av stöd och information, och vi tror att den framöver ger allra bäst via våra egna webbplatser. De tre organisationerna kommer även fortsättningsvis ha en nära samverkan.

 

Du hittar våra webbplatser på nedanstående adresser.

Svenska kraftnät https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/sakerhetsskydd/

Energimyndigheten https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/informationssakerhet/

Energiföretagen https://www.energiforetagen.se/medlemsportalen/listsida/sakerhet/

 

Energisäkerhetsportalen kommer att finnas kvar till den 1 september 2021 då den slutligt avvecklas.

 

Frågor om avvecklingen kan ställas till sakerhetsskydd@svk.se.

Arkiv