Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2015-11-18 08:57
    Av Alireza Hafezi
    Hotbilden

    Av Alireza Hafezi. Syftet med denna hotbildsanalys är att identifiera och värdera de hot som elförsörjningen exponeras för. Det går att kategorisera dessa hot på olika sätt, men här har begreppet antagonistiskt hot använts och hoten uppdelats i följande delområden; militärt angrepp, terrorism, kriminalitet, sabotage och spionage/ underrättelseverksamhet.