Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2016-11-25 13:32
    Av Alireza Hafezi, Robert Malmgren och Thomas Kårgren
    Hoten mot samhället idag – energiförsörjningen

    Hoten mot samhället idag – energiförsörjningen Av Alireza Hafezi, Robert Malmgren och Thomas Kårgren Den första juli 2012 trädde den nya elberedskapslagen[1] i kraft. Lagen ställer bland annat krav på att elproducenter, nätföretag och elhandelsföretag ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys i den egna verksamheten. Företagen ska också på begäran lämna in uppgifter till Svenska kraftnät som ansvarar för upprättandet av den nationella risk- och sårbarhetsanalysen för elsektorn.