Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2017-06-15 13:45
    Av Av Robert Malmgren
    Information om en ny skadlig kod och verktyg

    Information om en ny skadlig kod (och diverse därtill hörande verktyg), som är direkt inriktad på angrepp mot ICS-miljöer och närmare bestämt automation i elnät, har precis blivit publik genom rapporter som släppts av säkerhetsföretagen ESET och Dragos.