Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2015-10-05 16:32
    Av EBITS
    Är du lätt att lura? Blogginlägg av EBITS

    Är du lätt att lura? Social engineering är en företeelse som ökar kraftigt. Det går ut på att en illasinnad avsändare skickar "falska" e-postmeddelanden med syftet att försöka lura dig att svara, klicka på eller öppna bifogade filer. Orsaken till den ökande volymen av attacker är att träffsäkerheten och effektiviten ökar. Dessutom sker attackerna till en låg kostnad. Den ökade träffsäkerheten och effektiviten beror på ett antal olika faktorer. Några av de faktorerna är att • språket är bättre • grafiska logotyper är mer trovärdiga (ofta kopior) • budskapet är mer trovärdigt