Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2016-10-04 15:52
    Av Kim Hakkarainen
    Förstöring av hemliga pappershandlingar – och hur de kan återskapas

    Kim Hakkarainen är informationssäkerhetsexpert på MUST, militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Han driver bloggen Något om informationssäkerhet där han tar upp aktuella och viktiga ämnen. I det här blogginlägget tar han upp problematiken kring förstöring av dokument och riskerna för ett oönskat obehörigt återskapande av förstörda dokument.