Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2017-03-17 13:09
    Av Thomas Kårgren
    Betydelsen av betydelseklassning

    Betydelseklassning av en anläggning anger, som namnet antyder, vilken betydelse en anläggning har för elförsörjningen i Sverige. Klasserna benämns B1 till B4 där respektive klass enklast definieras enligt följande.