Välkommen till energisäkerhetsportalens gästblogg.

Här publiceras inlägg som kan vara intressanta ur ett säkerhetsperspektiv inom energibranschen. Åsikter som redovisas är den enskilde författarens och ska inte ses som Svenska kraftnäts, Svensk energis och Energimyndighetens uppfattning i enskilda frågor.

Vill du bli publicerad med inlägg som kan vara av intresse för branschen och som rör säkerhet så är du välkommen att inkomma med ansökan och material på info@energisakerhetsportalen.se.

Blogg

  • 2017-02-22 08:00
    Av Thomas Kårgren, Alireza Hafezi
    Insiderproblematik - Myt eller verklighet?

    Av Thomas Kårgren och Alireza Hafezi Insiderproblematik, hot mot verksamheten som relaterar sig till insiders, har varit ett problem lika länge som människan funnits och verkat i etablerade grupper som är beroende av gruppens medlemmar. För att förstå insiderproblematik korrekt krävs att man definierar själva begreppet. Definitioner kan tendera att bli komplexa och svårbegripliga så vi använder här en enkel, men högst tillämpbar, definition och utökar den med en exemplifierande beskrivning.