Energisäkerhetsportalen använder inte cookies.

Personuppgifter som inkommer genom info@energisakerhetsportalen.se lämnas inte ut och används inte i något annat syfte än korrespondens som rör energisäkerhetsportalen.

Energisäkerhetsportalens webserver lagrar statistiska data om antal besök och aktiviteter på portalen. Sådana statistiska data lämnas inte ut och används inte i något annat syfte än att förbättra energisäkerhetsportalen.