• Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

    Denna vägledning ska utgöra ett stöd för organisationer som planerar att tillåta att smarta telefoner, surfplattor eller liknande mobila enheter ansluts till verksamhetens interna resurser och vill göra det på ett så säkert sätt som möjligt.

    https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26236.pdf