Kontakta ansvariga för energisäkerhetsportalen

Svenska kraftnät
Box 1200
174 24 Sundbyberg

Tel: 010 475 80 00

Ansvarig:
Säkerhetsskyddschefen
Erik Nordman
 

Energiföretagen Sverige
Olof Palmes Gata 31
101 53 Stockholm

Tel: 08 677 25 00

Ansvarig AG-säkerhet:
Ordförande Matz Tapper

Ansvarig EBITS:
Ordförande Gitte Bergknut
 

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna

Tel: 016 544 20 00

Ansvarig:
Säkerhetsskyddschefen Mats Löwenberg

 

info@energisakerhetsportalen.se