Energisäkerhetsportalen är nu åter i drift

Efter en lyckad uppgradering av hårdvaran är nu energisäkerhetsportalen åter online.